pirmdiena, 2011. gada 26. septembris

Mācību priekšmets: DARBS MATERĀLĀ

PROGRAMMA

Apjoms- 423 stundas

Mērķis:
Apgūt un prast pielietot dažādus materiālus savu uzdevumu izpildē zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā un kompozīcijā. Attīstīt un pilnveidot telpisko domāšanu un uztveri. Izprast dažādu materiālu īpašības veicot savu kompozicionāro ieceru veidošanai.
Uzdevumi:
1.māc.gads:
Iepazīt dažādus materiālus, paplašināt kompozicionālo līdzekļu izteiksmes iespējas, veikt vienkāršus uzdevumus ar telpisku elementu pielietošanu.
2.māc.gads:
Nostiprināt apgūto, attīstīt izpratni par materialitāti zīmēšanā, gleznošanā, veidošanā un kompozīcijā. Turpināt pilnveidot telpiskuma uztveri un paplašināt izpratni par vienkāršo materiālu daudzveidību.
3.māc.gads:
Pilnveidot un nostiprināt audzēkņu telpisko domāšanu, veikt praktiskus uzdevumus un izmantot kompozīcijas principus un likumsakarības tajos.
4.māc.gads:
Sniegt izpratni par lielu projektu un apjomīgu darbu realizēšanu no skices līdz gala rezultātam. Iepazīt dažādus mākslas veidus. Ļaut izvēlēties materiālus savā darbā un pielietot citos mācību priekšmetos apgūtās zināšanas.
5.māc.gads:
Pilnveidot un ļaut izvēlēties sev tuvu uzdevumu idejas realizēšanai noslēguma darbā. Apliecināt savas prasmes un veikt noslēguma darbu atbilstoši izglītības programmas prasībām.Mācību sasniegumu vērtēšana:
Zināšanas un prasmes vērtē 10 ballu sistēmā. Vērtēšana notiek:
-          Uzsākot risināt tēmu- ievadvērtēšana, kurā noskaidro audzēkņa sākumzināšanas un konkrēta uzdevuma izpratni;
-          Darba procesā- organizējot pārrunas par piedāvātajiem tēmas risinājumiem un to atspoguļojumu uzmetumos un skicēs (pašvērtējums, grupas biedru vērtējums un skolas vērtejums);
-          Izvērtējot konkreta darba rezultātu;
-          Tēmu noslēdzot;
-          Semestra vai mācību gada beigās darbu skatēs;
-          Izvērtējot noslēguma darbu.
Mācību darba formas, metodes:
Teorētiskās zināšanas, kuras pielieto praktiskos vingrinājumos, par ko tiek dots vērtējums pēc attiecīgās vērtēšanas skalas. Tiek izmantoti vizuāli uzskates līdzekļi (darbs muzejā, attēli, dabas formas utt.), pārrunas, individuālais darbs, kā arī darbs grupā.Mācību priekšmeta programmas satura apguves secība:

1.mācību gads:

Iepazīšanās ar materiāliem. Papīrs, kartons. Darbs ar apjomiem dažādos materiālos. Trīsdimensiju darbi, kas ietver dažādu formu locīšanu un veidošanu. Dabas formas.

2.mācību gads:

Apg ūtā atkārto sana. Tiek pielietota faktūra, tekst ūra u.c. izteiksmes formas. Paplašināt domu par telpiskumu un iekļaut sarežģitākos uzdevumos, pielietojot zināšanas arī no citiem mācību priekšmetiem, piemēram, gleznošanas, krāsas pielietojums.

3.mācību gads:

Citu mācību priekšmetu radoša un mērķtiecīga piesaistīšana veicot darbus ar trīsdimensiju objektiem. Prast meklēt un atrast sev vajadzīgo telpisku darbu veikšanai.

4.mācību gads:

Telpiskas formas, kas tiek veiktas gan plaknē, gan telpā, meklējot un risinot attiecīgo skata punkta daudzveidību. Attaisnot savu ideju caur vienkāršiem uzdevumiem uz sarežģītām kompozīcijām. Viena priekšmeta un grupas iekļaušana uzdevumos. Pētīt un izmantot iegūto informāciju no profesionālās mākslas žanriem.

5.mācību gads:

Darbs ar materiāliem un uzdevumiem, kas ietver iepriekšējos gados apgūto un, sevi pilnveidojot, sev interesējošā padziļināta saistībā ar savu izvēli noslēguma darbā. Skices idejas.

Kurss notiek Rīgā, Cēsu ielā 8, Terēzes Zaķes mākslas studijā vienu reizi nedēļā pa 3 stundām.
Mācību maksa, ja izvēlaties kā atsevišķu mācību kursu- 30.-Ls mēnesī


Tā kā mēs neiesaistamies valsts dotāciju programmās, bet vēlamies, lai arī jums mācību maksa būtu pēc iespējas patīkamāka, piedāvājam vienkāršāko atlaižu sistēmu:
-          Ja atrodat vēl vienu līdznācēju uz Jauniešu mākslas studijām, jūs saņemat 10% atlaidi,
-          ja 2- 25% atlaidi,
-          ja 3- 50%,
-          ja 4- 75%,
-          ja 5- 100%
      
     Lai izdodas!! Būsiet gaidīti!


Kontakti:
macibas@gmail.com
26786611

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru